Bất ngờ! FIFA đánh giá tuyển Jordan "dưới trình" Việt Nam
Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA đánh giá sức mạnh của tuyển Jordan thấp hơn Việt Nam.
Bất ngờ! FIFA đánh giá tuyển Jordan dưới trình Việt Nam
2 3 4 5 6