HLV Shin Tae-yong yêu cầu học trò không nhịn ăn
Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn các cầu thủ theo đạo Hồi nạp đủ dinh dưỡng trong tháng Ramadan.
HLV Shin Tae-yong yêu cầu học trò không nhịn ăn
1 2 3 4 5