CHÍNH THỨC! Đầu hàng COVID-19, siêu giải đấu mùa hè bị hủy bỏ
Sau tất cả, sự kiện thường niên được chờ đợi sẽ không thể diễn ra năm nay.
CHÍNH THỨC! Đầu hàng COVID-19, siêu giải đấu mùa hè bị hủy bỏ
1 2 3 4 5