Cuộc chiến trụ hạng Premier League: Ai sẽ theo bước Sheffield United?

Cuộc chiến trụ hạng Premier League: Ai sẽ theo bước Sheffield United?

1 phút trước
Ngoài sự cạnh tranh ở nhóm top đầu, cuộc chiến trụ hạng Premier League cũng đang diễn ra khá căng thẳng.