Thất nghiệp, Lingard tự chào hàng bản thân

Thất nghiệp, Lingard tự chào hàng bản thân

2 giờ trước
Jesse Lingard đã chia sẻ thông tin cập nhật về thể lực của bản thân khi anh đang tìm kiếm đội bóng mới.