Nguyễn Hai Long – Niềm hy vọng mới của đất Mỏ
Ở cái tuổi 20 ngổn ngang hoài bão, Hai Long vẫn đang đi đúng hướng dưới sự chỉ dạy của người thầy đáng kính Phan Thanh Hùng.
Nguyễn Hai Long – Niềm hy vọng mới của đất Mỏ
1 2 3 4 5