Vovinam Quân đội – Chặng đường 25 năm gian khó và tự hào
Thời gian chẳng đợi ai! Mới đó mà Vovinam Quân đội đã tròn 25 tuổi. Chặng đường 25 năm tuy không dài so với các đơn vị bạn. Tuy trải qua những bước thăng trầm, nhưng các HLV, VĐV đã vượt mọi gian khó để đóng góp nhiều thành tích tốt đẹp cho Trung tâm TDTT Quốc phòng II – Quân khu 7 và ngành TDTT Quân đội.
Vovinam Quân đội – Chặng đường 25 năm gian khó và tự hào
1 2 3 4 5