Sao Việt Nam được lựa chọn tại WNBA Draft
Gương mặt Việt Nam đầu tiên đã được lựa chọn tại kỳ WNBA Draft vừa qua.
Sao Việt Nam được lựa chọn tại WNBA Draft
1 2 3 4 5