Kết quả VBA 2022 Game 10: Hanoi Buffaloes vs Cantho Catfish
Ngày 03/07/2022, Hanoi Buffaloes đánh bại Cantho Catfish với tỷ số 82-77 tại Game 10, VBA Brought by NovaWorld 2022.
Kết quả VBA 2022 Game 10: Hanoi Buffaloes vs Cantho Catfish
1 2 3 4 5