Chính thức! "Sếp lớn" Saigon Heat giữ chức vụ cao trong ABL
Ban tổ chức ABL đang tích cực tiến hành những thay đổi nhằm có thể đưa sân chơi này trở lại trong năm 2021.
Chính thức! Sếp lớn Saigon Heat giữ chức vụ cao trong ABL
1 2 3 4 5