Số phận của El Dorado - 'Super League' đầu tiên trên thế giới
Hơn 70 năm trước, một số cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh đã được mời sang Colombia chơi bóng, nhưng giấc mơ thành công và giàu có sớm tan thành mây khói.
Số phận của El Dorado - 'Super League' đầu tiên trên thế giới
1 2 3 4 5