Những cầu thủ từ chối Real để lựa chọn Premier League: Yoro, Haaland, Gerrard, ...
Trước Leny Yoro, rất nhiều cầu thủ nổi tiếng quyết định lựa chọn Premier League thay vì đến Real Madrid.
Những cầu thủ từ chối Real để lựa chọn Premier League: Yoro, Haaland, Gerrard, ...
1 2 3 4 5