Bacary Sagna: "Tôi có cảm giác đội tuyển quốc gia không cần tôi"
Cựu ngôi sao Arsenal đã bộc bạch về những áp lực mỗi khi được triệu tập lên tuyển Pháp.
Bacary Sagna: Tôi có cảm giác đội tuyển quốc gia không cần tôi
1 2 3 4 5