Đình Bắc có bị HLV Troussier "trảm"?
BLV Ngô Quang Tùng bày tỏ ý kiến về khả năng HLV Troussier gạch tên Nguyễn Đình Bắc khỏi ĐT Việt Nam trong thời gian tới.
Đình Bắc có bị HLV Troussier trảm?
1 2 3 4 5