Ronaldo lại chết lặng trên ghế dự bị
Chứng kiến Manchester United chơi tệ hại, Cristiano Ronaldo hoàn toàn chết lặng và tỏ rõ sự tuyệt vọng.
Ronaldo lại chết lặng trên ghế dự bị
1 2 3 4 5