VBA thực hiện Workshop về tổ chức giải đấu thể thao thích ứng an toàn trong mùa dịch
VBA thực hiện workshop trực tuyến miễn phí về chủ đề “Tổ chức giải đấu thể thao thích ứng an toàn mùa dịch” nhằm lắng nghe khó khăn thời gian qua của các giải đấu không chuyên, đồng thời chia sẻ chiến lược hỗ trợ cộng đồng bóng rổ trong tương lai “bình thường mới”.
VBA thực hiện Workshop về tổ chức giải đấu thể thao thích ứng an toàn trong mùa dịch
1 2 3 4 5