Chính thức! Vì Covid-19, VBA ra thông báo huỷ 1 giải đấu
Ngày 06/05/2021, VBA chính thức thông báo hủy các hoạt động liên quan đến Giải đấu VBA Tip-Off Cup 2021.
Chính thức! Vì Covid-19, VBA ra thông báo huỷ 1 giải đấu
1 2 3 4 5