Hành trình di chuyển của 8 đội bóng tại VBA 2021
8 CLB VBA đã thực hiện di chuyển tới Nha Trang - địa điểm tổ chức mới cho Giải bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2021 kèm theo công tác kiểm tra dịch tễ cho toàn bộ nhân sự tham gia VBA.
Hành trình di chuyển của 8 đội bóng tại VBA 2021
3 4 5 6 7