Barcelona công bố hợp đồng đắt giá, thỏa thuận đến 2024
Barcelona vừa đạt thỏa thuận hợp đồng đắt giá với thời hạn kéo dài trong 3 năm nữa, từ 2021 đến 2024.
Barcelona công bố hợp đồng đắt giá, thỏa thuận đến 2024
1 2 3 4 5