Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị kêu gọi từ chức: Hệ quả từ sai lầm
Người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung đang bị NHM xứ sở chùa Vàng kêu gọi từ chức.
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị kêu gọi từ chức: Hệ quả từ sai lầm
1 2 3 4 5