Ông Trần Văn Tâm tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2024-2029)
Ngày 15/6, Liên đoàn Bắn súng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ II (2024-2029). Ông Trần Văn Tâm tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch.
Ông Trần Văn Tâm tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2024-2029)
1 2 3 4 5