Chặng 9 giải xe đạp nữ Bình Dương 2022: Êkip chủ nhà đưa tốp đông về đích thành công
Tay đua áo trắng Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM Vinama) đã rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, về nhất với thành tích 3h 06’31” – tốc độ trung bình 36, 994 km/h.
Chặng 9 giải xe đạp nữ Bình Dương 2022: Êkip chủ nhà đưa tốp đông về đích thành công
2 3 4 5 6