17 thành viên tuyển nữ Việt Nam âm tính với SARS-CoV-2
Trong 18 người mới có mặt tại Ấn Độ, chỉ còn một thành viên đang chờ kết quả xét nghiệm PCR.
17 thành viên tuyển nữ Việt Nam âm tính với SARS-CoV-2
1 2 3 4 5