Hủy diệt Freiburg, Dortmund gửi lời thách thức đến Bayern Munich
Dortmund đã có một trận đấu trên chân hoàn toàn trước Freiburg và chiến thắng 5-1 với họ là vô cùng xứng đáng.
Hủy diệt Freiburg, Dortmund gửi lời thách thức đến Bayern Munich
1 2 3 4 5