CHÍNH THỨC! Bất chấp ESL đe dọa, UEFA công bố thể thức mới của Champions League
Trong cơn bão European Super League, UEFA đã quyết định sớm công bố thể thức mới của Champions League.
CHÍNH THỨC! Bất chấp ESL đe dọa, UEFA công bố thể thức mới của Champions League
1 2 3 4 5