Hậu vệ cố tình phản lưới nhà 2 lần để phá vỡ âm mưu dàn xếp tỷ số
Hậu vệ Hashmin Musah của Inter Allies thú nhận anh đã ghi 2 bàn phản lưới nhà có chủ ý.
Hậu vệ cố tình phản lưới nhà 2 lần để phá vỡ âm mưu dàn xếp tỷ số
1 2 3 4 5