Sư tử của Liverpool tuyên bố gầm vang, chấp nhận đánh đổi tất cả lấy 1 thứ
"Khi tôi là 1 cậu bé, họ gọi tôi là Ballonbuwa (Phù thủy chơi bóng). Tuy nhiên tôi giống Gaynde (Sư tử) nhiều hơn."
Sư tử của Liverpool tuyên bố gầm vang, chấp nhận đánh đổi tất cả lấy 1 thứ
2 3 4 5 6