VĐV Na Uy phá kỷ lục Thế giới chạy 400m rào nam
Karsten Warholm tiếp tục đi vào lịch sử điền kinh khi giành HCV nội dung chạy 400m vượt rào nam và phá kỷ lục Thế giới của chính mình.
VĐV Na Uy phá kỷ lục Thế giới chạy 400m rào nam
1 2 3 4 5