"Về cơ bản thì Bruno đã lừa dối, cậu ấy lừa dối quá nhiều"
Alan Brazil đã đưa ra nhận xét của mình về tiền vệ tấn công Bruno Fernandes của Manchester United.
Về cơ bản thì Bruno đã lừa dối, cậu ấy lừa dối quá nhiều
1 2 3 4 5