Không học theo Sir Alex, Tuchel đang tự "cưa gãy" chiếc ghế của mình
Thomas Tuchel đang tạo ra những sự hỗn loạn nhất định trong phòng thay đồ Chelsea. Nếu xử lý không khéo, ông có thể bị mất việc trong thời gian tới.
Không học theo Sir Alex, Tuchel đang tự cưa gãy chiếc ghế của mình
3 4 5 6 7