Sun Yang: 'Tôi không đáng bị xúc phạm và phỉ báng'
Siêu kình ngư Trung Quốc cho rằng hoàn toàn trong sạch trước nghi án doping và những việc anh làm là để bảo vệ quyền cho chính bản thân.
Sun Yang: 'Tôi không đáng bị xúc phạm và phỉ báng'
3 4 5 6 7