CHOÁNG! Chủ tịch Real thách thức UEFA
Chủ tịch Real Madrid vừa có một bài phỏng vấn với lời tuyên bố hùng hồn rằng kế hoạch Super League vẫn tồn tại.
CHOÁNG! Chủ tịch Real thách thức UEFA
1 2 3 4 5