Kết quả NBA 31/1: Lakers bại trận, Bucks bị vùi dập
Cùng điểm qua những kết quả của loạt trận NBA ngày 31/1.
Kết quả NBA 31/1: Lakers bại trận, Bucks bị vùi dập
1 2 3 4 5