Taekwondo Việt Nam trở lại mạnh mẽ sau đại dịch
Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của Taekwondo Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Đại dịch qua đi, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam ngay lập tức trở lại hoạt động với nhiều mục tiêu lớn trong thời gian tới.
Taekwondo Việt Nam trở lại mạnh mẽ sau đại dịch
1 2 3 4 5