Bóng đá Trung Quốc khủng hoảng: "Bong bóng" tài chính sắp vỡ?
Những chính sách mới của LĐBĐ Trung Quốc (CFA) vừa đưa ra, đang tô đậm một thực trạng rõ ràng: Bong bóng tài chính của nền bóng đá Trung Quốc "sắp vỡ".
Bóng đá Trung Quốc khủng hoảng: Bong bóng tài chính sắp vỡ?
1 2 3 4 5