Bassogog và hành trình xa lạ đến Trung Quốc (Phần 2)
Christian Bassogog là một trường hợp đặc biệt. Dĩ nhiên, vì anh đã lưu lạc ở nhiều quốc gia từ khi còn rất trẻ. Nhưng tầm nhìn của cầu thủ này
Bassogog và hành trình xa lạ đến Trung Quốc (Phần 2)
3 4 5 6 7