Trung Quốc? Không, Mourinho vẫn chưa muốn dưỡng già
Jose Mourinho vừa từ chối một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn đến từ Trung Quốc, ông vẫn còn muốn tiếp tục công cuộc chinh phục châu Âu của mình.
Trung Quốc? Không, Mourinho vẫn chưa muốn dưỡng già
3 4 5 6 7