Saigon Kid Warriors ra mắt chương trình mới với nhiều nâng cấp hấp dẫn

Saigon Kid Warriors ra mắt chương trình mới với nhiều nâng cấp hấp dẫn

Sáng 17/10, Chương trình huấn luyện thể chất – võ thuật theo mô hình quốc tế Saigon Kid Warriors đã tổ chức buổi Lễ ra mắt – giới thiệu và trao chứng nhận HLV, với rất nhiều điểm nâng cấp hấp dẫn nhằm mang đến một môi trường giúp cho giới trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và những đức tính, lối sống tốt đẹp.