Chủ tịch VTF đạt 9 đẳng Viện Hàn lâm Taekwondo thế giới

Chủ tịch VTF đạt 9 đẳng Viện Hàn lâm Taekwondo thế giới

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) Trương Ngọc Để hôm nay đã bước vào kì thi cửu đẳng huyền đai của Viện hàn lâm Taekwondo thế giới (Kukkiwon). Qua đó, vị lãnh đạo của Taekwondo nước nhà đã thành Chủ tịch Liên đoàn quốc gia đầu tiên (ngoài Hàn Quốc) trên thế giới đạt được đẳng cao nhất của Taekwondo.