Chân dung Zlatan Ibrahimovic (Kỳ 2): Kẻ lang thang ở lục địa già
Không thể phù nhận tài năng săn bàn đáng sợ của Ibra. Thế nhưng vì lý do này hay lý do khác, Zlatan chưa bao giờ gắn bó lâu dài ở một CLB nào cả.
Chân dung Zlatan Ibrahimovic (Kỳ 2): Kẻ lang thang ở lục địa già
1 2 3 4 5