Ánh Viên giành 12 HCV, giúp Đoàn Quân đội dẫn đầu môn bơi tại Đại hội
Với tổng cộng 12 HCV giành được, một mình Ánh Viên đủ giúp đoàn Quân đội thống trị môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018.
Ánh Viên giành 12 HCV, giúp Đoàn Quân đội dẫn đầu môn bơi tại Đại hội
2 3 4 5 6