Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xin không nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú"
Trong danh sách 9 người được đề cử tôn vinh là “Công dân Thủ đô ưu tú” không có xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dù anh sinh sống ở Hà Nội.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xin không nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú
2 3 4 5 6