Những cầu thủ bị bỏ sót trong đề cử Quả bóng vàng 2016
Như mọi năm, danh sách đề cử rút gọn 30 ứng viên tranh giải Quả bóng vàng 2016 của France Football đưa ra gây không ít tranh cãi.
Những cầu thủ bị bỏ sót trong đề cử Quả bóng vàng 2016
1 2 3 4 5