VFF đang nói thật mà không thực
Một tuần sau tuyên bố Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khỏe và vẫn điều hành VFF bình thường, mọi thứ đều đi ngược với tuyên bố. VFF nói thật mà cứ như đang... nói dối.
VFF đang nói thật mà không thực
2 3 4 5 6