Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/04: “Giận bầu Tú”, bầu Đức hủy hẹn gặp mặt
Bầu Đức hủy hẹn gặp gỡ bầu Tú; Tuấn Anh phẫu thuật thành công…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/04.
Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/04: “Giận bầu Tú”, bầu Đức hủy hẹn gặp mặt
2 3 4 5 6