Bầu Đức quyết rời VFF sau khi hết nhiệm kỳ
Dù không được VFF thông qua nguyện vọng được rút lui sớm, nhưng bầu Đức vẫn khẳng định ông sẽ không giữ chức vụ Phó chủ tịch phụ trách tài chính ở nhiệm kỳ tới.
Bầu Đức quyết rời VFF sau khi hết nhiệm kỳ
3 4 5 6 7