Kết thúc drama, Neymar lên tiếng giải thích cho hành động "nổi loạn" vào mùa hè
Dư âm câu chuyện đòi ra đi trong mùa hè vừa rồi của Neymar vẫn đang kéo dài đến hiện tại.
Kết thúc drama, Neymar lên tiếng giải thích cho hành động nổi loạn vào mùa hè
1 2 3 4 5