Trở lại và tỏa sáng, Neymar thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ
Mới đây, Neymar đã có những lời bộc bạch về bản thân trên phương tiện truyền thông.
Trở lại và tỏa sáng, Neymar thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ
2 3 4 5 6