Top 10 "lão làng" bóng đá Pháp chưa nghỉ hưu vì quá yêu nghề
Bóng đá Pháp tự hào khi có những ngôi sao vẫn cương quyết bám trụ với nghề dù tuổi đã cao.
Top 10 lão làng bóng đá Pháp chưa nghỉ hưu vì quá yêu nghề
2 3 4 5 6