5 kỷ lục bị phá vỡ ấn tượng nhất ở World Cup 2018
World Cup 2018 đã chính thức khép lại nhưng những dư âm vẫn còn. Sau đây là 5 kỷ lục ấn tượng nhất bị phá vỡ ở World Cup 2018 do tờ BBC bình chọn.
5 kỷ lục bị phá vỡ ấn tượng nhất ở World Cup 2018
1 2 3 4 5