Gianni Infantino làm chủ tịch FIFA thêm 4 năm
Gianni Infantino tái đắc cử vị trí chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2023-2027 sau khi nhận tín nhiệm cao trong Đại hội FIFA ở Rwanda hôm nay (16/3).
Gianni Infantino làm chủ tịch FIFA thêm 4 năm
1 2 3 4 5