Croatia - Đó đã là đỉnh?
Croatia đã không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá, và có thể sẽ còn rất lâu nữa họ mới lại có được một cơ hội tuyệt vời đến thế.
Croatia - Đó đã là đỉnh?
2 3 4 5 6