Việt kiều Slovakia đã hội quân cùng SHB Đà Nẵng
Việt kiều Slovakia là Phạm Thanh Tiệp đã hội quân cùng SHB Đà Nẵng trước thềm V-League 2019.
Việt kiều Slovakia đã hội quân cùng SHB Đà Nẵng
1 2 3 4 5