Tiếp tục phẫu thuật, Đình Trọng báo hung tin đến CLB Hà Nội
CLB Hà Nội đã đón nhận thông tin không vui từ trung vệ Trần Đình Trọng.
Tiếp tục phẫu thuật, Đình Trọng báo hung tin đến CLB Hà Nội
1 2 3 4 5