HAGL vào Top 3: Ngoại binh là sự khác biệt?
Nhiều ý kiến cho rằng HAGL vẫn lâm vào tình cảnh “công làm thủ phá”, không có nhiều tiến bộ ở hàng thủ.
HAGL vào Top 3: Ngoại binh là sự khác biệt?
1 2 3 4 5