17h00 ngày 15/04, Cần Thơ vs SLNA: Vào hang bắt cọp
SLNA có chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trước một Cần Thơ đang “thay đổi từng ngày” dưới thời HLV Đinh Hồng Vinh.
17h00 ngày 15/04, Cần Thơ vs SLNA: Vào hang bắt cọp
1 2 3 4 5