HLV Thanh Hoá: "Cậu ấy là tài sản quốc gia cần được chăm chút tỉ mỉ"
HLV Nguyễn Thành Công đã dành nhiều lời khen cho 1 ngôi sao trẻ của CLB Thanh Hoá.
HLV Thanh Hoá: Cậu ấy là tài sản quốc gia cần được chăm chút tỉ mỉ
1 2 3 4 5