“Mắc cạn” vì Covid-19, tương lai nào cho Đoàn Văn Hậu tại trời Âu?
Hàng loạt trụ cột sẽ chấm dứt hợp đồng với SC Heerenveen trong vài ngày tới và viễn cảnh ở lại Hà Lan của Văn Hậu cũng sắp được định đoạt.
“Mắc cạn” vì Covid-19, tương lai nào cho Đoàn Văn Hậu tại trời Âu?
2 3 4 5 6