Xuân Trường, Văn Toàn được đề cử Quả bóng vàng, Chủ tịch Sài Gòn FC bức xúc
Việc Xuân Trường và Văn Toàn được đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2017 đang gây ra sự khó hiểu của không ít khán giả và giới chuyên môn.
Xuân Trường, Văn Toàn được đề cử Quả bóng vàng, Chủ tịch Sài Gòn FC bức xúc
1 2 3 4 5