Cựu học sinh PTTH khóa 96-99 tại Hà Nội tổ chức giải bóng đá thiện nguyện
Một nhóm cựu học sinh Phổ thông Trung học (PTTH) niên khoá 1996 – 1999 tại Hà Nội đã đứng lên tổ chức giải bóng đá thiện nguyện.
Cựu học sinh PTTH khóa 96-99 tại Hà Nội tổ chức giải bóng đá thiện nguyện
1 2 3 4 5