Văn Hậu sắp chốt tương lai: Ở thì lo, về lại... tiếc!
Tương lai Văn Hậu được Hà Nội FC và Heerenveen định đoạt khi ngồi lại với nhau, với ngã rẽ cho hậu vệ người Thái Bình: ở thì thấp thỏm, còn về Việt Nam lại... tiếc!
Văn Hậu sắp chốt tương lai: Ở thì lo, về lại... tiếc!
1 2 3 4 5