HLV Shin Tae-Yong: "Một trận đấu thoải mái"
Trong cuộc trao đổi được trích dẫn bởi VOI.ID, thuyền trưởng của ĐT Indonesia đã đưa ra nhận định về trận thắng tuyển Việt Nam.
HLV Shin Tae-Yong: Một trận đấu thoải mái
1 2 3 4 5